Given name: Niemiec Family name: nieznane

  • NO
  • Male
  • Niemiec
  • nieznane
  • No data
  • German
  • Niemiec, pracujący w fabryce Halamana, razem z Henrykiem Lewenfiszem, chciał się leczyć u niego. Mówił, że przed wojna nie było go stac na leczenie. W zamian za to pomógł wyjść z getta rodzinie Lewenfiszów.

  • in the Ghetto
  • Germans operations, help
  • other help