Given name: Jerzy [wnuk Blumy Goldman] Family name: nieznane (Goldman?)

 • NO
 • Male
 • Jerzy [wnuk Blumy Goldman]
 • nieznane (Goldman?)
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Radość ul. nieznana
 • Jewish
 • Od 1943 r. ukrywał się, ze swoją babką Blumą Goldman i kilkoma innymi Żydami, w Radości u Stefanii i Marii Dłutowskich. Przeżyli. Po wojnie wyjechał z Polski.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , outside of Warsaw