Given name: Nieznane [kolega Krystyny Rozental] Family name:

 • YES
 • Male
 • Nieznane [kolega Krystyny Rozental]
 • No data
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • in an apartment
 • other
 • other danger
 • Kolega narzeczonej Brona Kirby/Kopyto. Wszyscy razem zajmowali się szmuglem ludzi i towarów z i do getta.

 • in the ghetto
 • business
 • youth, smuggling