Given name: Żydowski powstaniec Family name: Nieznane

 • NO
 • Male
 • Żydowski powstaniec
 • No data
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • szpital powstańczy
 • Jewish
 • on surface
 • other danger
 • Jeden z żołnierzy AK, walczący w powstaniu, leży ranny w szpitalu, gdzie Jadwiga Bałaban pracuje jako sanitariuszka. Uważa, że wobec pacjentów stosuje się antysemickie zasady: „Już po miesiącu trwania powstania zaczęto myszkować, kto jest Żydem. Kierownik punktu sanitarnego (…) urywał wszelkie rozmowy, gdy ja wchodziłam. Ciężko rannych Żydów, żołnierzy AK wypisywano ze szpitala, mimo to że nie mogli chodzić”. Jednemu z takich żołnierzy Jadwiga daje cywilne ubrania swojego męża. Żydowski powstaniec w cywilnym ubraniu może ukryć swój udział w powstaniu, w razie gdyby wpadł w ręce Niemców. Wychodzi ze szpitala o kulach.

 • Warsaw Uprising
 • help, private/everyday life
 • antisemitism, atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , individual help , one-off help, help from Jews, material help
 • Str. 5 – 6