Given name: "Tomasz" Family name: Nieznane

 • NO
 • Male
 • "Tomasz"
 • From Warsaw
 • Polish
 • Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.
  Był przewodnikiem, znał świetnie kanały na Woli.

 • Poles operations, underground activity, help
 • other help, help from other organisation
 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 254-255