Given name: Stanisław Family name: NN

  • NO
  • Male
  • Stanisław
  • NN
  • From Warsaw
  • Lekarz. Znajomy Stanisława Sierpińskiego, związany z PPR. Udzielał pomocy pprowskim partyzantom. Należał do Koła Lekarzy.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , acquaintances
  • 34