Given name: Maria Family name: Mocarska

 • NO
 • Female
 • Maria
 • Mocarska
 • NN
 • Yes
 • From Warsaw
 • Nieznany
 • W 1945 kieruje Towarzystwem Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. W 1945 – po utworzeniu Ambulatorium i Izby Chorych w dawnej mykwie przy Szerokiej 31, Mocarska współpracuje z Sabiną Glocer, organizującą pracę pielęgniarek i służb pomocniczych w Izbie. Mocarska organizuje także odwiedziny w szpitalach polskich dwa razy w tygodniu, w celu objęcia opieką pacjentów żydowskich, to znaczy wsparcia moralnego i dostarczenia dodatkowych racji żywnościowych.

 • after the war
 • administrative, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , individual help , help from Jews, material help , work, acquaintances
 • Str. 4