Given name: NN Family name: lekarz więzienny

  • NO
  • Male
  • NN
  • lekarz więzienny
  • From Warsaw
  • Lekarz z więzienia na Daniłowiczowskiej. Załatwił Chanie Gorodeckiej trzy tygodniowy pobyt w więziennym szpitalu, dzięki czemu doszła do zdrowia. Krystyna Gorodecka, córka VChany zostawiła mu za tę przysługę 200 zł na stole.

  • Poles operations, help
  • other help
  • 23