Given name: Bolesław Henryk Family name: Ludwicki Puterman

 • NO
 • Male
 • Bolesław Henryk
 • Ludwicki Puterman
 • Nechemia Puterman
 • 1918-06-15
 • Kurnice
 • Yes
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Twarda 14
 • Ceglana; Stawki 55; Świętojerska
 • Jewish
 • primary
 • Urodził się w licznej rodzinie, miał trzech braci i cztery siostry, był najmłodszy. Ojciec był stolarzem, miał sklep meblowy. Do 1922 r. nazywał się Nechemia Puterman. Szkołę powszechną ukończył w Kurnicach i w 1930 r. wyjechał do Warszawy do brata. Chodził do wieczorowej szkoły rzemieślniczej o specjalności metalowej. KIedy po kilku latach zaczął pracę u brata w warsztacie robiącym wentylatory. Wynajął mieszkanie. Na początku września 1939 r. wyjechał, na rowerze, z bratem na wschód. Wrócili po kapitulacji Warszawy. Zaczął znów pracować z bratem. W getcie mieszkał na Ceglanej, chodził do pracy poza getto, przy okazji szmuglował żywność do getta. Nawiązywał kontakty po aryjskiej stronie. Zdobył metrykę z gminy Wawrzyszew i na jej podstawie dostał kenkartę. Uważał, że bezpieczniej jest mieszkać w getcie. Kiedy przeniósł się do dużego getta, w dalszym ciągu przechodził na stronę aryjską, do znajomych z AL. Na Granicznej był fikcyjny sklep żelazny, w którym mieściła się delegatura rosyjska na kraj. Tam odbywały się spotkania grupy AL, w których brał udział. Wyszedł z getta dopiero w 1943 r. Przed powstaniem w getcie, znów znalazł się w getcie. Przez kilka dni ukrywał się, z grupą młodych ludzi, w szkole, w której mieściła się fabryka części samolotowych. Niemcy, 3 maja rano, obstawili szkołę i wyprowadzili wszystkich na Umschlagplatz, załadowali do wagonów do Majdanka. Towarzysze Bolesława mieli małą piłkę do metalu, przecięli zamek i 8 osób wyskoczyło z wagonu. Uciekł do lasu, wrócił do Warszawy. Mieszkał na Świętojerskiej, z Żydem Rubinsztajnem, który też uciekł z tego samego wagonu. Powstanie warszawskie zastało go na Granicznej, w sklepie żelaznym. Schował się w piwnicy razem z wieloma ludźmi. W piwnicy siedział do aż do kapitulacji. Żywność zdobywali z pobliskiej Hali Mirowskiej, gdzie były magazyny niemieckie. Po kapitulacji, przez Pruszków, trafił do Końskich. Pracował w odlewni, aż do wyzwolenia. Po wojnie pracował w Warszawie, ożenił się. W 1956 r. wyjechał z żoną do Izraela.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • underground activity, housing
 • contacts with other Jews , work