Given name: Eugenia Family name: Lubowska

 • NO
 • Female
 • Eugenia
 • Lubowska
 • Królikowska
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information, suburban Warsaw, Śródmieście
 • Jewish
 • good
 • attic, in an apartment
 • other
 • other danger
 • Matka Krystyny Keese/Dewert. Po kapitulacji Polski próbuje wraz z sześcioletnią córką wyjechać do Włoch, do swojego męża. Nie udaje jej się. Granice zostają zamknięte. Trafiają obie do getta. Mieszka z córką i młodszym bratem, Janem Lubowskim. Jej mąż i ojczym Krystyny Dewert regularnie przysyła paczki, dzieki temu mogą handlować i się utrzymać w getcie. Pracują w szopie Toubbensa. Podczas akcji likwidacji getta wychodzi z córką na aryjską stronę. Do powstania warszawskiego ukrywa się wraz z córką, bratem i kilkoma innymi osobami w mieszkaniu swojej znajomej z dzieciństwa, Makowskiej. Po powstaniu wydostają się z Warszawy i zamieszkują z chłopską rodziną w podwarszawskiej wsi. Jej córka, Krystyna dzięki pomocy ciotki trafia do szkoły pięlęgniarek prowadzonej przez zakonnice. Po wyzwoleniu wyjeżdża z córką do Szwecji, później do USA.

 • after the war, Warsaw Uprising, before the war, in the Ghetto, deportation
 • Germans operations, Poles operations, Ghetto liquidation, housing, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , children, Gestapo/gendarmerie, hosts, commerce, other help, monastery/church, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw, work, with Aryan documents , acquaintances