Given name: Ignacy Family name: Lubczyński

  • NO
  • Male
  • Ignacy
  • Lubczyński
  • From Warsaw
  • Polish
  • Przyjaciel kuzyna męża Berty Mandel. Właściciel majatku ziemskiego. Pomagał Bercie Mandel i jej mężowi, m.in. załatwił mu kenkartę i nie wziął za to żadnych pieniędzy. Był w konspiracji polskiej.

  • administrative, Poles operations, underground activity, help
  • other help, Polish underground movement , individual help , acquaintances