Given name: Zosia Family name: Litmanowicz

 • YES
 • Female
 • Zosia
 • Litmanowicz
 • Litmanowicz
 • 1943-04
 • Warszawa getto
 • No
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana
 • Jewish
 • in an apartment
 • Córka Mani z domu Trisk i Abrama Litmanowicza. Miała troje młodszego rodzeństwa: Renię, Judytę i Mańka. Matka z rodzeństwem trafili na Majdanek w 1943 r. Zofia została zagazowana przez Niemców w bunkrze w czasie powstania w getcie.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto, deportation
 • German operations
 • death