Given name: państwo Family name: Lipcowie

  • NO
  • państwo
  • Lipcowie
  • From Warsaw
  • Polish
  • Pomagali Zofii Szymańskiej po jej wyjściu z getta w 1942 r.

  • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 403- 404