Given name: Nieznane Family name: Liebensztajn

 • NO
 • Male
 • Liebensztajn
 • NN
 • Yes
 • From Warsaw
 • nieznany
 • Jewish
 • higher
 • on surface
 • Lekarz, współpracujący z Centralnym Komitetem Żydów Polskich. Organizuje Ambulatorium i Izbę Chorych dla Żydów, między innymi dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Spotyka Sabinę Glocer w Wydziale Zdrowia, a słysząc, że Sabinie zaproponowano stanowisko w jednym z warszawskich szpitali – namawia ją do współpracy. „Do kogo chce pani iść pracować, do nich, czy do nas?” Dr Liebensztajn jest kierownikiem Izby Chorych i Ambulatorium, które to instytucje przechodzą pod opiekę Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej; doktorowi udaje się wywalczyć lokal po dawnej mykwie na Szerokiej 31. Sabina pomaga mu w pracy i organizacji Izby.

 • administrative, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , help from Jews, material help , work, acquaintances
 • Str. 4