Given name: Bolesław Family name: Lewkowicz

 • NO
 • Male
 • Bolesław
 • Lewkowicz
 • Bolesław Zieliński
 • 1913-00-00
 • Łódź
 • Yes
 • From Warsaw
 • Jewish
 • good
 • on surface
 • money, goods
 • delation/denunciation, looting, other danger, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out
 • Pochodzi z licznej rodziny, w dużym stopniu zasymilowanej, w której jest wiele mieszanych rodzin polsko-żydowskich. Zmobilizowany w marcu 1939, ranny po wybuchu wojny, przechodzi jako jeniec przez kilka stalagów. Zwolniony w Lublinie, rusza do Warszawy za radą znajomego, Stolarskiego. Załatwia aryjskie papiery, żyje z handlu. W lipcu 1941 żeni się z poznaną w 1938 Edwardą Blajwajs, wyprowadza ją z warszawskiego getta. Jego rodzice i siostra Aleksandra giną w 1943, wywiezieni z getta łódzkiego do Auschwitz. Wielu jego krewnych ratują spowinowaceni Polacy. Lewkowicz wyprowadza się z żoną do Sandomierza, żyje z handlu. Koniec wojny zastaje ich w Kielcach, w 1947 emigrują do Izraela.

 • Germans operations, Poles operations, housing, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, commerce, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , help from Jews, material help , outside of Warsaw, work, blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 23