Given name: Jan Family name: Lewiński

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Lewiński
 • 1899-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • Żoliborz
 • Mickiewicza 30
 • Polish
 • in an apartment
 • Mąż Janiny. Przed wojną, razem z mężem, mieli wielu znajomych pochodzenia żydowskiego. W czasie okupacji wielu z nich korzystało z pomocy Lewińskich. Niektórym z nich załatwiali mieszkania, inni mieszkali u nich. Jan Lewiński załatwiał im też fałszywe dokumenty. Z ich pomocy korzystali m.in.: Edelberg, Frydman, Kemplińska. Trzyosobowej rodzinie Reichów pomógł w 1942 r. opuścić getto. Później przez ponad rok mieszkali u Lewińskich na Mickiewicza. Jan zmarł w 1989 r.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , The Righteous Medal , long-lasting help, housing assistence , acquaintances