Given name: Adolf Family name: Lewiński

 • YES
 • Male
 • Adolf
 • Lewiński
 • 1905-00-00
 • No
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Leszno 12
 • Jewish
 • higher
 • Syn Franciszki i Kacpra Lewińskich. Miał troje starszego rodzeństwa, Janinę, Marię Izydora i młodszego brata Jerzego. Rodzina była zasymilowana. Ojciec zginął w 1922 r. Adolf ukończył studia prawnicze na UW. Ożenił się, mieszkał w Warszawie na Leszno 12. W listopadzie 1939 r. przyjechał brat Jerzy z matką i zamieszkali u niego. Mieszkanie znalazło się w getcie. Nie wyszedł z getta z rodziną. Zginęli. Obie siostry też. Brat Izydor został zastrzelony po stronie aryjskiej. Matka i brat Jerzy wyszli z getta.

 • in the ghetto, deportation
 • address, deportation