Given name: Chatek Family name: Lewin

 • NO
 • Male
 • Chatek
 • Lewin
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • bunkier w lesie pod Grabowem
 • Jewish
 • other
 • other danger
 • Jeden z lokatorów w bunkrze, w którym ukrywała się Nina Fajerman wraz z córeczką.

 • private/everyday life
 • contacts with other Jews , outside of Warsaw