Given name: nieznane Family name: Lewenfisz

 • YES
 • Male
 • nieznane
 • Lewenfisz
 • prawdopodobnie 1926 r.
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Lwów ul. nieznana; Warszawa ul. Nowolipki;
 • Jewish
 • secondary
 • Ojciec Henryk Lewenfisz był laryngologiem, docentem, był lewicujący pomagał więźniom komunistycznym. Matka Teofila z domu Marianko była pediatrą. Miał młodszą o 7 lat siostrę Wandę. Chodził do gimnazjum im. Mikołaja Reja. W 1939 r. ojciec został zmobilizowany, matka z dziećmi wyjechała na wschód. Spotkali się z ojcem i zamieszkali w Lwowie. Ojciec prowadził oddział laryngologiczny, matka pracowała w przedszkolu jako pediatra, dzieci chodziły do szkoły. Po wejściu Niemców do Lwowa, wrócili do Warszawy, postanowili wejść do getta, do rodziny na jesieni 1941 r.. Mieszkali na Nowolipkach. Ojciec prowadził oddział laryngologiczny w szpitalu na Czystem, prowadził tajne nauczanie. Potem oboje rodzice i on pracowali w stolarskiej fabryce Halemana, na Nowolipkach. Po likwidacji małego getta, zamieszkali głównie w bunkrze. W czasie akcji ukrywał się z siostrą pod stosem beczek. Przedwojenni współpracownicy ojca załatwili im dokumenty aryjskie. Wyszedł z getta z ojcem, po matce i siostrze. Zamieszkał z ojcem u żony jego kuzyna.

 • in the ghetto
 • hideout, housing, Shops, escaping the ghetto