Given name: Teofila Family name: Lewenfisz

 • NO
 • Female
 • Teofila
 • Lewenfisz
 • Marianko
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Jewish
 • good
 • higher
 • in an apartment
 • Lekarz pediatra, żona Henryka Lewenfisza, laryngologa. Miała z nim dwoje dzieci. Na początku 1939 r., kiedy mąż był zmobilizowany, pojechała z dziećmi do Lwowa. Tam spotkała męża. Pracowała w domu dziecka, a mąż w szpitalu. Po wejściu Niemców do Lwowa postanowili wracać do Warszawy. Na jesieni 1941 r., weszli do getta warszawskiego, do rodziny. W czasie kolejnych akcji znikali kolejni członkowie rodziny. W 1943 r. nie wychodzili już z szopu, ukrywali dzieci. Współpracownicy męża sprzed wojny załatwili im aryjskie, podrabiane dokumenty i dzięki pomocy Niemca, który leczył się u męża, wyszli z getta. Ukrywała się z córka w różnych miejscach, do czasu kiedy na ulicy Litewskiej spotkała dana pacjentkę męża Elżbietę Pronaszko. Teofila wychodziła wtedy z gestapo na Szucha, gdzie trafiła zaprowadzona tam przez osobę, która rozpoznała ją w tramwaju. Na gestapo była przesłuchiwana, a uwierzono jej, że nie jest Żydówką. Pronaszko zaoferowała jej pomoc i umieściła córkę w domu swojej rodziny. Teofila zaczęła pracę jako wychowawczyni w domu aryjskim. Z powstania warszawskiego wyszła z rodziną do Pruszkowa, potem wszyscy razem trafili do Skawiny, gdzie doczekali wyzwolenia. Po wojnie pojechała do Krakowa a później do Łodzi.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, housing
 • other help, stranger, housing assistence , work