Given name: nieznane Family name: Lauenberg

 • YES
 • Male
 • nieznane
 • Lauenberg
 • 1942 lub 1943 r.
 • Warszawa
 • No
 • From Warsaw
 • Wola
 • Ogrodowa 67
 • Grzybowska; Włochy
 • Jewish
 • bad
 • in an apartment
 • delation/denunciation
 • Pochodził ze Zbaraża. Rodzina mieszkała w Łodzi. Ukończył prawo. Ożenił się z Heleną z domu Szyk. Zamieszkali na Ogrodowej. Pracował w CENTOSIE, jego żona również. Po wybuchu wojny, azem z żoną utworzyli kuchnie dla dzieci żydowskich i prowadzili ją na Ogrodowej aż do pójścia do getta. W getcie, na Grzybowskiej gdzie mieszkali, żona prowadziła kuchnię ludową, finansowaną przez CENTOS. Przyjechała z Łodzi jego rodzina, ojciec, matka i brat Roman, zamieszkali razem. Ojciec zmarł na tyfus. Po likwidacji małego getta przeprowadzili się na Dziką lub Gęsią. Żona wyszła z getta pierwsza, on później. Początkowo zamieszkała z żoną w piwnicy zburzonej willi, razem z jakimś Polakiem i dziewczynką żydowską. Później mieszkał we Włochach, gdzie ktoś go rozpoznał i musiał się wyprowadzić. Po jakimś czasie, w 1943 r. został rozpoznany i zastrzelony.

 • CENTOS, death, escaping the ghetto