Given name: Julianna Family name: Larisch

 • NO
 • Female
 • Julianna
 • Larisch
 • Larysz
 • ok. 1909
 • Katowice
 • From Warsaw
 • Praga
 • ul. Brzeska 7 m. 15
 • Polish
 • goods
 • delation/denunciation
 • Julianna Larisch, urodzona około 1909 roku, córka Jana i Jadwigi z domu Pecyna. Właścicielka sklepu rzeźnickiego. W 1939 roku jej brat Józef Larisch został uratowany spod gruzów zawalonego budynku przez Abrama Zylbermana. Od tego czasu Zylberman często odwiedzał Larischów, którzy prawdopodobnie wspierali go finansowo, aż do utworzenia getta. Potem było to trudniejsze, więc Zylberman przychodził rzadziej, ale jednak. W dniu 4 marca 1941, kiedy Zylberman odwiedził ją wraz z bratem Pinkusem, do mieszkania przyszły dwie inne kobiety, a widząc dwóch Żydów zażądały 2000 zł (stargowanych na 1000 zł) za niewydanie ich niemieckiej policji, następnie zapowiedziały, że będą raz w miesiącu przychodzić po 400 zł. Julianny nie było w tym czasie w domu, służąca Marianna Nowakowska założyła 1000 zł w imieniu braci. 12 marca 1941 kobiety przyszły ponownie, tym razem to Julianna zgłosiła je na policję za wymuszenie.

 • in the Ghetto
 • Poles operations, help
 • long-lasting help, financial assistance, acquaintances
 • 241-242