Given name: Wanda Family name: Landy

 • NO
 • Female
 • Wanda
 • Landy
 • From Warsaw
 • WSM ("Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa"- Warsaw Housing Cooperative), Żoliborz
 • Nieznany, prawdopodobnie ul. Słowackiego
 • Polish
 • higher
 • on surface
 • other danger
 • Siostra doktora Aleksandra Landy, znanego na Żoliborzu społecznika i pediatry. Przed wojną jest nauczycielką muzyki Danuty Dąbrowskiej (Jakoby Blidsztejn). Danuta ukrywa się u niej w 1942, po ucieczce z getta w Falenicy. Wcześniej Wanda Landy ukrywała chłopca, Lutka Finkla, który zginął razem z dziećmi z sierocińca Korczaka. Później ukrywa także inną żydowską rodzinę.

 • in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, hosts, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , material help , with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 2