Given name: Mania Family name: Landau

 • YES
 • Female
 • Mania
 • Landau
 • Lengałka
 • Treblinka
 • No
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Jewish
 • Urodziła się w wielodzietnej rodzinie, miała dwóch braci (Mordechaj i Alter Bencyon) i pięć sióstr (Rachela, Brana, Sabina, Zylpa i Helena). Ojciec, Zurek Lengałka hodował nasiona, miał stawy rybne z karpiami. Matka, Dewora z domu Sznajman, pomagała mężowi i zajmowała się dziećmi. Mieli spore gospodarstwo. W domu obchodziło się święta żydowskie, ojciec modlił się codziennie, rodzice chodzili do Synagogi. Mieszkała z mężem w Warszawie. Razem poszli do getta.

 • in the ghetto, deportation
 • housing, deportation