Given name: Jerzy Family name: Kryszek

 • NO
 • Male
 • Jerzy
 • Kryszek
 • Yes
 • From Warsaw
 • no information
 • brak danych
 • Wawer ul. Błękitna 15
 • Jewish
 • Brat Miny Glaser. Na początku 1943 r. dostał przepustkę z getta, spotkał się z Janem Karolem Koźmińskim i ustalił z nim zasady wynajęcia, i finansowania ,domu poza Warszawą, do którego mógłby się wprowadzić z sześcioma członkami swojej rodziny, po wyjściu z getta. Wyszedł z getta w kwietniu 1943 r., przeprowadzony przez mur przez profesjonalnych przewodników wynajętych przez dawne pracownice Samuela Glasera. Znalazł się na strychu na Płockiej, pod opieką sióstr Kalisz, później został przeprowadzony do Wawra, do rodziny Koźmińskich.

 • housing, help
 • long-lasting help, housing assistence , outside of Warsaw