Given name: Marynia Family name: Krall

  • YES
  • Female
  • Marynia
  • Krall
  • Landau
  • Mrs. Bronislawa Tobias' niece, married a Karaite.

  • around the author
  • Reicher, Edward W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 78