Given name: Janina Family name: Krajewska

  • NO
  • Female
  • Janina
  • Krajewska
  • From Warsaw
  • Lekarka. Współpracowała z konspiracyjną służbą zdrowia PPR. Udzielała pomocy pprowskim partyzantom.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 34