Given name: Alinka Family name: Kornacka

  • YES
  • Female
  • Alinka
  • Kornacka
  • No data
  • From Warsaw
  • Polish
  • in an apartment
  • Irka Wargon poznaje w pracy Alinkę – osobę prostą, ale szalenie bezinteresowną i szczodrą oraz obdarzoną ogromnym poczuciem humoru; Alinka proponuje Irce zamieszkanie w pokoju, który dzieli jeszcze ze swoim bratem Jankiem. Przyjaciółka Irki Wargon, walczyła w powstaniu warszawskim