Given name: Sala Ala Family name: Koenigsberg

 • YES
 • Female
 • Sala Ala
 • Koenigsberg
 • Trisk
 • 1921-00-00
 • 1942
 • Treblinka
 • No
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana
 • Jewish
 • in an apartment
 • Córka Szmula i Zlaty z domu Wolkieruch (?). Miała pięć sióstr (Mania, Hela, Cesia, Irena i Henryka) i czterech braci (znane imiona trzech: Dawid, Jekiel i Szymon). Ojciec był właścicielem przedsiębiorstwa transportowego, kina i nieruchomości. Rodzina była zamożna, rodzice religijni. Matka przed wojną była dwa razy w Palestynie (1925 i 1934 r.), gdzie też mąż miał majątek, przywiozła Torę do bóżnicy, którą finansowali. Henryka była najmłodsza. Do getta poszła z rodzicami. Jej starsze rodzeństwo, z rodzinami również znalazło się w getcie. Utrzymywali się głównie ze sprzedaży biżuterii. W getcie wyszła za mąż za Izia Koenigsberga. 6 tygodni po ślubie trafili do Treblinki.

 • in the ghetto, deportation
 • German operations
 • housing, death, deportation