Given name: Menachem Family name: Kirszenbojm

  • YES
  • Male
  • Menachem
  • Kirszenbojm
  • 1943
  • Warszawa
  • W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownictwie ,, Tkuma"- istniejąca w getcie organizacja której celem było rozpowszechnienie języka hebrajskiego w literaturze.W getcie był jedną z centralnych postaci zarówno jako ważny działacz w Socjalnej Smopomocy i członek Rady Społecznej przy Joincie oraz jeden z przewódców Komisji Koordynacyjnej Sjonistycznych Partii i organizacji. W jego mieszkaniu często odbywały się spotkania syjonistycznych działaczy. Po I akcji kiedy zaczęła się formować grupa przewodząca konspiracyjnej walce w getcie był on członkiem prezydium Konspiracyjnego Żydowskiego Komitetu Narodowego(?).Po drugiej akcji w styczniu 1943r. przeszedł wraz z rodziną na aryjską stronę. Przy pomocy dyrektora Jointu otrzymał dokumenty obcego obywatela i przygotoywał się do wyjazdu wraz z rodzną do obozu(Vitel) we Francji. Kiedy wszyscy znajdowali się już na dworcu nadeszli specjalni wysłannicy z gestapo i odprowadzili ich na Pawiak. Prawdopodobnie żydowscy agenci gestapo donieśli o jego roli w działałności podziemnej. Kilka dni później Kirszenbojm, jego żona i córka zostali zastrzeleni na gruzach getta. Miał wtedy około 50 lat

  • activists
  • str.95,144,158,214,223,231