Given name: rodzina Family name: Kenigsztajnowie

  • NO
  • Male
  • rodzina
  • Kenigsztajnowie
  • Yes
  • Jewish
  • Rodzinie Kenigsztajnów pomagał w czasie okupacji Stanisław Chmielewski.

  • Ghetto Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • other help, housing assistence