Given name: Szmul (Samuel) Family name: Kenigswein

 • NO
 • Male
 • Szmul (Samuel)
 • Kenigswein
 • Yes
 • From Warsaw
 • Praga, Stare Miasto, Śródmieście, Wola
 • ul. Wileńska, ul. Nowolipki 91, ul. Karolkowa 84, ul. Ratuszowa 1/3, ul. Sapieżyńska 19, ul. Ząbkowska 9
 • Dzierżoniów
 • Jewish
 • bad
 • hiding place in an apartment , in an apartment
 • other danger
 • Stolarz, mąż Reginy z domu Sobol. Były bokser stołecznego klubu sportowego Makabi. Uciekają z getta z Reginą i dwojgiem dzieci, ukrywają się, ale kryjówka staje się niebezpieczna. Regina prosi o pomoc Jana Żabińskiego, który znał dobrze jej ojca i był na ślubie Kenigsweinów. Ukrywają się na terenie ZOO: Regina z dziećmi w domu Żabińskich, Szmul – w bażanciarni. Jedzenie zanosi mu syn Żabińskich, Ryszard. Po jakimś czasie Szmul zostaje przeniesiony do inżyniera Cywińskiego. Bierze udział w powstaniu warszawskim. Pod koniec wojny rodzina rozdziela się, Stefę Regina oddaje znajomej sklepikarce. Po wojnie odnajduje ją. Miecio trafia do sierocińca. Po wojnie Kenigsweinowie przenoszą się do Dzierżoniowa. Szmul produkuje lody, ma stolarnię meblową, garbarnię i wytwórnię kiszonej kapusty. Trenuje też bokserów klubu Gwardia. Umiera nagle w 1948 roku.

 • deportation
 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, other help, Jewish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , material help , acquaintances
 • Str. 5 – 6