Given name: Stanisława Family name: Karsov-Szymaniewska

 • YES
 • Stanisława
 • Karsov-Szymaniewska
 • "Hanna"
 • Yes
 • From Warsaw
 • Mokotów
 • Kazimierzowska 47
 • Polish
 • Stanisława Karsov-Szymaniewska, z d. Przedpełska, działaczka AK, Od lutego 1941 prowadziła samodzielną grupę kontrwywiadowczą przy K.W.Ok. Warszawskiego pod ps. "Grupa nr 6". Pomagała zaprzyjaźnionym Żydom zamkniętym w getcie, dostarczając paczki żywnościowe.
  Wyrabiała aryjskie papiery, załatwiała zapomogi dla ukrywających się po aryjskiej stronie. Przechowywała również Żydów w swoim mieszkaniu.
  Opiekowała się dziewczynką Judytą Deutsch, która miała papiery jako córka jej brata Joanna Przedpełska.
  Odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
  Otrzymywała do rozpracowywania przechwycone na poczcie donosy do gestapo, w tym donosy na Żydów. Jej grupa uprzedzała zagrożonych Żydów, wyposażała ich w lewe meldunki i dowody.
  Dostarczała dokumenty i zapomogi dla Żydów ukrywających się u Marii Szymańskiej.
  Współpracowała z Zofią Dębicką, wyrabiała dokumenty dla jej podopiecznych, głównie Żydów, przenosiła pieniądze na punkty dla Żydów, przeprowadzała ich z punktu na Lesznie przy kościele na aryjską stronę.
  W 1943 r. ukrywała u siebie troje dzieci żydowskich (Ninę, Joasię i Iwonę), dwie kobiety Żydówki, często nocowała kolegę z konspiracji i ukrywała uciekiniera z obozu niemieckiego. Mieszkała na pograniczu niemieckiej dzielnicy, z posterunkiem niemal na wprost domu.

 • in the ghetto, deportation
 • aid
 • W swojej relacji nie podaje ona dokładnego adresu; adres znaleziony w książce telefonicznej z 1942 r.

 • Relacja Stanisławy Karsov-Szymaniewskiej „Hanny”

 • 331- 338