Given name: Franciszek ps. Witold Family name: Jóźwiak

  • YES
  • Male
  • Franciszek ps. Witold
  • Jóźwiak
  • 1895-00-00
  • 1966
  • Polak. Czołowa postać PPR. Był jej współzałożycielem w czasie okupacji niemieckiej. Szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej, następnie Armii Ludowej. Po wyzwoleniu komendant główny Milicji Obywatelskiej. Po pogromie kieleckim polecił zaopatrzyć młodzież żydowską w broń dla obrony przed pogromami. Członek Rady Państwa, wicepremier.

  • activists, Poles