Given name: Josif Family name: Jaszuński

  • YES
  • Male
  • Josif
  • Jaszuński
  • styczeń 1943
  • Warzawa(?)
  • Inżynier. Przed wojną był dyrektorem Ortu w Polsce.Był znany z głębokiej znajomości statystyki i nauk przyrodniczych, ruchu społecznego i bibliografii. Był bezpartyjnym socjalistą o poglądach zbliżonych do Bundu. W getcie w-skim, będąc w Judenracie starał się równocześnie być związanym z żydowską samopomocą społeczną.Był członkiem Prezydium Krajowego Żydowskiej Socjalnej Samopomocy odpowiedzialną za działalność tej organizacji przed cywilnymi władzami niemieckimi Zajmował się statystyką ale z chwilą kiedy po długich staraniach otrzymano pozwolenie na prowadzenie kursów zawodowych w getcie, stanął na czele komórki organizującej profesjonalne kursy zawodowe. Zginął wraz z rodziną podzczas drugiej akcji, w styczniu 1943r.

  • Intelligentsia
  • Jedna z trzech pozytywnych postaci, obok Abrahama Gepnera, Szmuela Wintera, w składzie Judenratu, wymienione przez A.Bermana. Był pzyjacielem Centralnej biblioteki dla dziec w getcie.

  • str. 90-92,139,148