Given name: Dr Family name: Jaroszewska

  • NO
  • Female
  • Dr
  • Jaroszewska
  • No data
  • From Warsaw
  • Polish
  • Dr Jaroszewska -- współpracownica organizacji pomagającej zbiegom z getta. Po powrocie ze Świdra do Warszawy Alex i Irka Wargonowie spędzają u niej 1 dzień.

  • underground activity, housing, help
  • atmosphere , one-off help, housing assistence , help from other organisation