Given name: nn Family name: Jachimowiczowa

 • NO
 • Female
 • nn
 • Jachimowiczowa
 • From Warsaw
 • Stare Miasto
 • Sapieżyńska
 • Polish
 • other danger, recognition
 • Sąsiadka Gorodeckich. Folksdojczka. Gdy zobaczyła Gorodeckich schodzących do piwnicy podczas bombardowania w czasie powstania, wykrzyknęła: "siostry Żydówki", aby wszyscy inni sąsiedzi słyszeli.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, collaboration
 • antisemitism, atmosphere