Given name: granatowy policjant NN Family name:

  • NO
  • Male
  • granatowy policjant NN
  • No data
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • komisariat policji
  • Polish
  • on surface
  • Granatowy policjant pracujący w komisariacie na Starym Mieście pozwolił wyjść na wolność, zatrzymanym na Podwalu, matce i siostrze Władysława Iwaszczukiewicza (Adama Gelbarda).

  • Poles operations, help
  • other help, Polish Police, with Aryan documents