Given name: Adam Family name: Furmański (4)

 • (1, 2, 3, 4) YES
 • (1, 2, 3, 4) Male
 • (1) Adam , (2) Adam , (3) Adam , (4) Adam
 • (1) Furmański , (2) Furmański , (3) Furmański , (4) Furmański
 • (1, 2, 3, 4) No information
 • (1)

  before the war he conducted small orchestras in cinemas, in the times of the silent film; one of the symphonic orchestra conductors in the Warsaw ghetto; in the end he conducted street orchestras

  (2)

  Orchestra conductor - performed e.g. in a restaurant in Ogrodowa Street set up by Kaczka; conducted a concert; conducted a street band too; a jubilee.

  (3)

  A conductor. During the First Action worked in a group which used to leave the ghetto to work

  (4)

  dyrygował orkiestrą na koncercie
  szykuje się uroczystość 25-lecia pracy zawodowej
  GŻ 51 - 53 lecie - kornecista - ur. na kijowszczyźnie - ojciec, prywatny kapelmistrz orkiestry hrabiego Balaszowa starsi bracia - także muzycy. Emil Młynarski usłyszał go na koncercie w Kijowie - namówił do udziału w konkursie Kroneneberga. Namówił do przeniesienia sił z Korszenia do Warszawy - do pałacu Kronenberga - opiekuje się nim. Młody muzyk kończy konserwatorium z odznaczeniem.
  Pociąga go dyrygentura - tworzy własną orkiestrę symfoniczną - dociera z zespołem do miat i miasteczek - inicjator liznych konkursów dziecięcych
  1941: w dzielnicy - przy współudziale młodego muzyka H.S. - przy pomocy muzyków dobrej woli - tworzy żydowską orkiestrę symfoniczną
  27-09-41: koncert symfoniczny
  na koncercie jubileuszowym 21-02-42

  • (1, 2, 4) artists/writers
  • (3) Intelligentsia
 • (1) 172, (2) 152,171,172,202, (3) s.295, (4) 23/4,43/3, 78/2,92/3, III 27/2