Given name: Irena Family name: Frydman

 • NO
 • Female
 • Irena
 • Frydman
 • Mirska
 • 1936-02-01
 • Warszawa
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw, Śródmieście
 • ul. Żurawia 4A
 • ul. Świętojerska 34, ul. Leszno, Płudy, Londyn, USA
 • Jewish
 • good
 • in an apartment
 • delation/denunciation
 • Córka Łucji Frydman, siostra Małgorzaty. Wychowana przed wojną w zamożnym domu; jej ojciec jest adwokatem, matka studiowała w Instytucie Pasteura w Paryżu. Ojciec we wrześniu 1939 zostaje zmobilizowany, nie może jednak odnaleźć swojego oddziału, ucieka na Węgry, gdzie pozostanie do końca wojny. Irena, Małgorzata i ich matka idą do getta. Małgorzata wychodzi na aryjską stronę w sierpniu 1942, Irena wkrótce po niej. Ukrywają się w sierocińcu Sióstr Franciszkanek w Płudach. Wiosną 1945 wraca z Budapesztu ich ojciec, niedługo potem wraca także matka, wywieziona po powstaniu do obozu. Po wojnie Irena wyjeżdża do Londynu, później emigruje do USA, wychodzi za mąż.

 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, hosts, other help, monastery/church, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , help from Jews, outside of Warsaw, with Aryan documents , acquaintances
 • Cz. 3 filmu