Given name: Władysław (Zew) Family name: Frydhajm

  • YES
  • Male
  • Władysław (Zew)
  • Frydhajm
  • 1973
  • Tel Awiw
  • Przed wojną był działaczem oświatowym w ramach na rzecz szkolnictwa żydowskiego w języku polskim w W-wie. Jego zdolności rozwinęły się w getcie w-skim, w CENTOSie gdzie był prawą ręką Bemmana i Gitlera. Był oddanym działaczem o zdolnościach organizacyjnych. Współdziałał przy tworzeniu szeregu nowych form działania na rzecz dzieci, w powstawaniu domów sierot, kuchni dla dzieci,półinternatów, w organizacji,, miesiąca dzieci" i w innych działaniach. Kiedy wybuchła pierwsza akcja w getcie wraz z innymi działaczami CENTOSu pomagał w ratowaniu dzieci, nawet na Umszlagplacu, nie daleko wagonów. Między pierwszą i drugą akcją starał się odbudować akcję pomocy dzieciom. Podczas powstania w getcie wpadł w ręce gestapo i został wysłany do obozu pracy w Budzyniu(?) w lubelskiem. Przeżył, wraz z żoną wojnę. Po wyzwoleniu działał w Niemczech a potem osiedlił się w Izraelu

  • activists
  • W obozie w Budzyniu znajdowało się około 3 tysięcy Żydów, wśród nich wielu działaczy społecznych i rabinów. Berman w kontakcie z Frydhajmem starali się im pomóc a szczególnie aktywowi społecznemu. Frydhajm był łącznikiem w tej działalności.

  • 102-103