Given name: Marta Family name: Frankowska

 • NO
 • Female
 • Marta
 • Frankowska
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polish
 • higher
 • Przed wojną była dyrektorką gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W 1942 r. dała aryjskie dokumenty swojej dawnej wychowanicy, Irenie Łukasiewicz-Piszczek.

 • deportation
 • Poles operations
 • children, other help, acquaintances