Given name: Jul. Symcha Family name: Fisz

  • NO
  • Male
  • Jul. Symcha
  • Fisz
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Jul. Symcha Fisz, wspólnik firmy Fisz i Zajfman. W latach 1941-1942 firma "Paged" domaga się od niego spłaty zobowiązania w wysokości 5000 zł.