Given name: dwie kobiety, które wynajmują Czarnym pokój. Family name:

  • NO
  • Female
  • dwie kobiety, które wynajmują Czarnym pokój.
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Polish
  • Dwie kobiety, które wynajmują pokój z kuchnią rodzinie Czarnych w podwarszawskiej miejscowości.

  • Poles operations, housing, help
  • individual help , outside of Warsaw