Given name: Nieznane Family name: Dyrektor Arbeitsamtu

 • NO
 • Male
 • Dyrektor Arbeitsamtu
 • NN
 • NN
 • Not in Warsaw
 • Hamburg
 • German
 • on surface
 • other danger
 • Alina Grelewska zostaje zgarnięta z ulicy w czasie łapanki i odwieziona z grupą Polaków na Skaryszewską, gdzie bada ich komisja, wysyłająca na roboty do Niemiec. Dyrektor Arbeitsamtu izoluje Alinę, a później potajemnie wywozi ją ze Skaryszewskiej i odwozi do domu na Tamkę. Tłumaczy jej, że przypomina mu córkę, która zginęła podczas bombardowania Hamburga. Chce adoptować Alinę, ta jednak dziękuje i odmawia. Nie chce mieć kontaktów z Niemcem, w tym czasie działa już w AK.

 • administrative, Germans operations, help, private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, other help, contacts with other Jews , stranger, Polish Police, individual help , one-off help
 • Str. 12 – 13 (11 – 12)