Given name: Nieznane Family name: Drut

 • NO
 • Male
 • Drut
 • From Warsaw
 • nieznany
 • Polish
 • on surface
 • W 1940 przyjeżdża do Lwowa, gdzie przez pewien czas mieszka u Fryderyki i Leona Arnoldów. Po wejściu Niemców do Lwowa i pierwszym wysiedleniu Żydów Arnoldowie przyjeżdżają w 1942 roku do Warszawy, gdzie pan Drut kupuje na ich prośbę aryjskie dokumenty i przynosi je na Wspólną 18, gdzie Arnoldowie zatrzymali się z synem Henrykiem. Poleca im dwa adresy: u Alfonsa Karnego i w domu Wandy Melfior-Rutkowskiej, pisarki.

 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • one-off help, housing assistence , material help , with Aryan documents , acquaintances
 • Cz. 3 filmu