Given name: NN Family name: Czubek

 • NO
 • Male
 • NN
 • Czubek
 • No data
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Bonifraterska 7
 • Polish
 • Mąż Aleksandry Czubek, antysemita przeciwny ukrywaniu przez żonę Żydówki z dzieckiem w ich domu. W 1942 roku został wezwany do siedziby gestapo na Al. Szucha i ślad po nim zaginął.

 • Germans operations, death