Given name: Franciszek Family name: Czastek

  • NO
  • Male
  • Franciszek
  • Czastek
  • From Warsaw
  • nn
  • Dowódca grupy partyzanckiej do której został skierowany Stanisław Sierpiński.

  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 20