Given name: Nieznane Family name: Cukiermanowie

 • YES
 • Cukiermanowie
 • 1943
 • Rodzina składająca się z męża, żony i starszej matki, która pochodziła z Nowego Dworu. Wszyscy troje przeszli na aryjską stronę, mieszkali u niejakiego Siatkowskiego. Prawdopodobnie zamordowani, najpierw doszczętnie ograbienie. Przestępcy, którym okazali się Polacy organizujący ucieczkę i kryjówkę (kierował nimi Jan Skrzyczyński), twierdzili, że wyeksmitowali rodzinę z powrotem do getta. Wedle relacji Jana Skrzyczyńskiego mieli oni obawiać się o swoje życie, wiedząc, że Siatkowski planuje ich otruć. Dlatego wrócili do Skrzyczyńskiego, a ten odesłał ich do getta. W rzeczywistości Siatowski i Skrzyczyński byli w znakomitej komitywie, rodzina innego wspólnika zaczęła nosić ubrania należące do Cukiermanów kilka tygodni po ich zniknięciu.

 • the rich
 • Rękopis polski 5 stron (numeracja rzymska); maszynopis polski 10 stron (numeracja arabska); rękopis jidysz 1 strona; maszynopis jidysz 1 strona. Tekst w jidysz zawiera informacje, który autorka nie chciała przekazać Marii Wróblewskiej, na której ręce, spodziewając się rychłej śmierci, składa swoje świadectwo. Autorka, jak wynika z tekstu, nie posługiwała się jidysz co dzień, informacje, których nie chciała przekazać Wróblewskiej (dotyczące m.in. prawdziwych kwot, jakie zapłacili za kryjówkę i pomoc, które wstydziła się podać Wróblewskiej), uważała, że mogą być znaczące dla sądu i procesu - uwiarygadniać autorstwo tekstu. Świadectwo w zamierzeniu autorki miało stanowić dowód w sądzie w procesie o morderstwa, autorka obawia się, że jej oprawcy zamordują ją zanim będzie mogła zeznawać.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl


 • 2-3