Given name: Synowie Family name: Cholewińskiego

  • NO
  • Male
  • Synowie
  • Cholewińskiego
  • No data
  • From Warsaw
  • Polish
  • Synowie Stanisława Cholewińskie, który posiadał leśniczówkę w Anielinku i zgodził się za wielką opłatą przetrzymać Alexandra Wargona w tej kryjówce. Alex przebywał wraz z synami Cholewińskiego.

  • housing, help, private/everyday life
  • costs, long-lasting help, individual help , housing assistence , outside of Warsaw